Tehdessäsi ostoksia verkkokaupassamme tiedot tallentuvat Ala-Peite Oy:n omistaman Suojapeite.fi -verkkokaupan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään verkkokaupan tilausten toimittamiseen. Tutustu tarkemmin alla olevaan rekisteri- ja tietosuojaselosteeseemme.

Rekisteri-ja tietosuojaseloste

Rekisteri-ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain(523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty 24.5.2018

REKISTERINPITÄJÄ
Ala-PeiteOy (1933785-0)
Pukkilantie 143
61450 Kylänpää
SEINÄJOKI

YHTEYSHENKILÖREKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Leena Alanko
leena.alanko@alapeite.fi
040 7479442

REKISTERIN NIMI

Suojapeite.fi-verkkokaupan asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJENKÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERINKÄYTTÖTARKOITUS)

Asiakasrekisterissä olevat henkilöt ovat tilanneet tuotteita Suojapeite.fi-verkkokaupasta. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on siisasiakkaan ja yrityksemme välinen sopimus ja siitä johtuvat velvoitteet.

Rekisterin käyttötarkoitus on Suojapeite.fi-verkkokaupan tilausten käsittely ja arkistointi. Rekisteriin talletettuja tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseen. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin. Emme käytä tietoja myöskään automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat yhteystiedot:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero

Lisäksi asiakasrekisteri sisältää tiedot ostetuista tuotteista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisteriin tallentuvat ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkokauppaamme käyttäessään.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Verkkokaupan asiakasrekisteriin tallentuvia henkilötietoja vastaanottavat tilauksen yhteydessä yrityksemme työntekijöiden lisäksi:

  1. maksunvälittäjä (Paytrail)
  2. kuljetusyritys (tilauksesta riippuen Posti, Matkahuolto tai Kaukokiito)
  3. tilitoimistomme ja tilintarkastajamme

Verkkosivustoamme ylläpitää Hurja Solutions Oy, jolla näin ollen on pääsy verkkokauppamme asiakasrekisteriin. Huomioimme tietosuoja-asetuksen palveluntarjoajiemme suhteen.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET


– Rekisteritietojen käsittelyä valvotaan tietojenkäsittelyvaltuuksien avulla.
– Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.
– Asiakastiedot säilytetään tietokannassa, johon pääsy on rajoitettu käyttäjäoikeuksilla.
– Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla ajantasaisilla tietoteknisillä keinoilla suojattuja.
– Laitteistot, joilla tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat, ovat lukituissa ja kulunvalvonnan avulla suojatuissa laitetiloissa.
– Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle joko sähköpostitse: leena.alanko@alapeite.fitai postitse: Ala-Peite Oy, Pukkilantie 143, 61450 Kylänpää. Vastaamme pyyntöön mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, ja oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Asiakasrekisteriimme tallentuvat myös maksun osalta kesken jääneet tilaukset, jotka poistamme pyydettäessä. Sen sijaan tehtyjen tilausten osalta rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää tositteet kirjanpitolain mukaisesti.

Pyynnön tietojen poistamisesta voi osoittaa sähköpostitse: leena.alanko@alapeite.fi tai postitse Ala-Peite Oy, Pukkilantie 143, 61450 Kylänpää. Vastaamme pyyntöön mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html.